cam-bien-muc-radar-phang-mrf-10.png

Tính năng, đặc điểm
IP68 submergible
Nước mưa sẽ không phá vỡ MRF-10 dưới nước.
Thân máy nhỏ gọn (Chiều cao: 54mm)
Chiều cao: 54mm, lắp đặt dễ dàng cho không gian hẹp như dưới cột ga
Loop-Powered
Dễ dàng thay thế cho các thiết bị chạy vòng lặp hiện có
Giao tiếp HART
Giao thức HART đã được chồng lên đầu ra analog
Cấu hình dễ dàng
Phần mềm đồ họa PC của HART
Cấu trúc một mảnh đơn giản
Không yêu cầu bàn điều khiển chính độc lập