soi-quang-gyrocompass-cho-tunnel-tmg-12f-series.png

Sợi quang Gyrocompass cho đường hầm
Ba con quay hồi chuyển sợi quang và ba con quay
-đầu ra gia tốc kế
Phương vị (góc tuyệt đối, từ phía bắc thực),
Góc dốc và góc cuộn.

Tính năng, đặc điểm

  1. Trạng thái rắn, dây đeo xuống xây dựng
  2. Không có bộ phận chuyển động
  3. Mạnh mẽ chống rung
  4. Nhỏ gọn, kích thước nhỏ.
  5. Dễ vận chuyển.
  6. Dễ dàng để cài đặt.
  7. Bảo trì tối thiểu.
  8. Không thấm nước.
  9. Cung cấp đo thời gian thực trong khi
  10. khai quật đường hầm đang được tiến hành.