may-do-muc-vi-song-mrg-10.png

Xung radar hầu như không bị ảnh hưởng bởi nội dung và không khí của bể, nhiệt độ hoặc áp suất. Vì vậy, đo lường radar được chứng minh là phương pháp đo đáng tin cậy nhất trong hầu hết các ứng dụng. Hơn nữa, các yêu cầu bảo dưỡng thực tế là không vì không có phần nào của máy đo tiếp xúc vật lý với chất lỏng.
Những tính năng này làm cho MRG-10 rất phù hợp cho việc lưu trữ và bể đệm trong ngành công nghiệp hóa chất và nước.

MRG-10 thích hợp nhất cho các bề mặt lỏng bình thường. Nếu bạn có ý định sử dụng MRG-10 để đo chất lỏng bề mặt hỗn loạn, có thể nên sử dụng một ống dẫn tĩnh được sử dụng để đạt được bề mặt bình tĩnh.

MRG-10 thích hợp cho bể chứa hoặc bể đệm có bề mặt tương đối yên tĩnh.
Hóa chất và dầu khí
Dược phẩm
Đồ ăn và đồ uống
Các ứng dụng khác bao gồm:
Nước công nghiệp như cửa lấy nước sông
Cung cấp nước
Nhà máy xử lý nước thải
Nhà máy thủy lực