van-an-toan-voi-cam-bien-tiem-can.png

Dòng DG4V / 5V-SW
Van điện từ với cảm biến tiệm cận
Được trang bị cảm biến khoảng cách để theo dõi tình trạng chuyển mạch ống chỉ. Hoạt động chuyển mạch có thể được kiểm tra bằng cách so sánh đầu ra cảm biến với đầu vào lệnh.

PLC Connetion
Đầu ra cảm biến có thể được giám sát bằng PLC hoặc các thiết bị liên quan khác.

Ví dụ ứng dụng
-Giao tiếp trong hệ thống thủy lực.
-Các thành phần cho các hệ thống an toàn máy.
-Kiểm tra sự cố van và các sự cố khác.

CVSW Series
Cartridge Van với cảm biến tiệm cận
Các công tắc tiệm cận được sử dụng để giám sát trạng thái mở / đóng của các van hộp mực.

Kết nối PLC
Đầu ra cảm biến có thể được nhận trực tiếp với PLC.

Ví dụ ứng dụng
-Giao tiếp trong hệ thống thủy lực.
-Các thành phần cho các hệ thống an toàn máy.
-Kiểm tra sự cố van và các sự cố khác.