cam-bien-vi-tri-va-thai-do-vsas-t1g.png

Cảm biến VSAS-T1G, nhỏ hơn cảm biến VSAS-2GM, có thể được tích hợp vào các thiết bị khác nhau do kích thước giảm đáng kể của nó.

Cảm biến VSAS-T1G kết hợp các con quay hồi chuyển rung, gia tốc kế và la bàn từ tính, chuyển động xuất hiện, góc phương vị và thái độ.
Với bộ nhận GPS tùy chọn, thông tin vị trí cũng có thể được hỗ trợ.

Kích thước: W50 x D35 x H6 mm
Trọng lượng: ít hơn 10 g (không có ăng-ten GPS)


Tính năng, đặc điểm
Siêu nhỏ gọn và siêu nhẹ
Lý tưởng cho các thiết bị nhúng

Các ứng dụng
Đo lường chuyển động được tích hợp vào các thiết bị khác nhau
Đo lường chuyển động của cơ thể con người